VAKSINEREAKSJON

Gjennom årene er det blitt kjent at pinscheren kan ha en viss overfølsomhet for vaksiner og da særlig 12 ukers vaksinen.

Riktignok er det andre raser som har mye større forekomst av reaksjoner, men siden pinscheren er en sjelden rase er det fortsatt en del veterinærer som ikke har hørt om problemet. NPK har i 2018 oversendt info vedrørende vaksinereaksjon til Frode Lingås ved NMBU, for opplæring av veterinærstudenter der.

 

Det vanligste når en hund reagerer på vaksine er at allergien viser seg umiddelbart, gjerne innen en halvtime-times tid etter at sprøyten er satt. Pinschervalper reagerer litt anderledes, så det er lett for veterinærene å ta feil og tro det er noe helt annet, eksempelvis hjernehinnebetennelse (symptomene er veldig like).

Det har hendt at veterinærer har nektet å tro på eier og stilt feil diagnose. Hvis valpen får riktig behandling, vil den normalt være frisk og fin igjen i løpet av kort tid. En del valper får også milde reaksjoner som ikke trenger behandling med medisiner.

 

Undersøkelser gjort i Finland viser at andelen pinschere som har blitt rapportert inn med vaksinereaksjon der, har variert fra 18% til hele 33% i undersøkelser gjort fra 1992 til nå. Tallet varierer fra år til år og vi ser at foreløpige undersøkelser i Norge viser samme tendens og andel. Undersøkelsene i Finland viser ellers at pinschere som opplever reaksjon på 12-ukersvaksinen bare unntaksvis opplever reaksjon på senere vaksiner. Det er altså ingen grunn til å slutte å vaksinere. Halv vaksinedose anbefales heller ikke.

Avlsrådet i Norsk Pinscherklubb gjennomfører nå en tilsvarende undersøkelse for pinschere i Norge, les mer om dette HER.
 

Fra desember 2018 er et nytt krav lagt til retningslinjene for avl på pinscher; Ved godkjenning av valpekull i NPK binder oppdretter seg til å svare på undersøkelsen vedrørende vaksinereaksjon for det aktuelle kullet. Undersøkelsen skal besvares av oppdretter, for alle valpene i kullet, innen valpene er 16 uker.
Ellers gjelder, som før, at to hunder som har hatt vaksinereaksjon ikke skal kombineres i avl.

 

Huskeregler:

 

  • Den typiske pinscherreaksjonen kommer rundt dagene 9-12 etter vaksinen er satt.

  • Pinscheren er en sjelden rase, så det er viktig å ruste seg med informasjon som kan leveres til veterinæren.

  • Snakk med veterinæren på forhånd og forsikre deg om at problemstillingen blir tatt på alvor! Da slipper man å argumentere med veterinæren, dersom behandling med Prednisolon (kortison) skulle bli nødvendig (vanlig medisin i slike tilfeller).

  • Avhengig av hvor ille reaksjonen er, hender det at valpen får en sprøyte der og da og/eller piller du skal gi den hjemme. Prednisolon er vanlig å gi i noen dager.

  • Symptomene på reaksjon hos valpen kan være: ustø på bena, feber, skjelvinger, klarer ikke gå, kaster opp, fråder, vanskelig å få kontakt med, generelt dårlig form, veldig uro i kroppen, ikke kontroll på bena, faller om, klarer ikke reise seg, kramper, inkontinens og bevissthetstap.

 

Hold øye med valpen de første 14 dagene etter vaksinen og særlig rundt dag 10. Hvis valpen er uvel og du syns at symptomene begynner å bli ekle, så reis til  veterinæren og få behandling!

 

Hør gjerne med oppdretter underveis hvis du er usikker på om du bare er overnervøs, men hvis du syns valpen er veldig dårlig så er det best å få behandling. Siden vaksinereaksjon betyr at kroppen til valpen har fått et immunologisk sjokk, blir det ikke nødvendigvis bedre av å vente! Så følg nøye med og reis til veterinær om du syns at det begynner å bli ubehagelig. 

Vaksinereaksjonen pinscherne kan få er ikke farlig om hunden får riktig behandling. Den eneste kjente virkningsfulle behandlingen er kortison.

Link til artikkel i Norsk Veterinærtidsskrift 6/2009

Kilde: Norsk Pinscherklubb

kisspng-yahoo-mail-email-address-webmail
  • Facebook
  • Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now