top of page

Krysningsprosjektet(Hovedkilde: Karoliina Rinne, kennel Megamagee. Gjengitt med tillatelse). 


Ideen om et krysningsprosjekt oppsto på slutten av 80-tallet. Kennelene Yarracitta, Dorthonion og Waldschatz søkte om godkjenning første gang i 1990. Den første søknaden ble avslått av den finske kennelklubben, men oppdretterne ga ikke opp og de to førstnevnte oppdretterne søkte på nytt om godkjenning i 1995. Denne gangen ble søknaden innvilget, og krysningsprosjektet fikk lov til å gjøre 4 paringer mellom standard schnauzer salt/pepper og tysk pinscher. Valpene skulle registreres som pinschere. Det ble søkt om 4 forskjellige paringer, for å ha rom for feil og tilbakeslag i avlen.

Grunnlaget for krysningsprosjektet var en ektefølt bekymring for den lave genetiske variasjonen og målet var å utvide genpoolen, for å forebygge og minimere helseproblemer i rasen. Allerede før krysningsprosjektet startet hadde Kennel Yarracitta oppdrettet Junior- og Verdens Vinner -89 og -91, Yarracitta Yenccadancer, Junior Verdens Vinner -91, Yarracitta Rosmariiniricu og flere andre høyt meriterte hunder. Det samme hadde kennel Dorthonion, som hadde oppdrettet en av de mest velrenommerte avlshannene i rasen, multichampion Dorthonion Castamir-Coire.
Når de startet med krysningsprosjektet visste oppdretterne at det ville gå mange år, faktisk tiår, før avkom kunne konkurrere i utstillingsringen. Kennel Dorthonion sluttet å avle før det i det hele tatt ble født noen kull fra krysningsprosjektet, og alt ansvaret med prosjektet falt på kennel Yarracitta. Som oppdretter i liten skala har dette arbeidet tatt lang tid.

Første kombinasjon var mellom den røde pinscherhannen Yarracitta Reticcarudolf og s/p schnauzertispen Argenta's Pollyanna. Denne kombinasjonen ga bare to hanner, begge med grov pelstype og blandet farge. Valpene var av utmerket type, som kunne tilført mye bra i videre avlsarbeid. Dessverre var begge kryptorkide. Dermed var den første krysningen brukt, uten å resultere i nye avlshunder som kunne gjeninnføres i rasen.

Andre kombinasjon var mellom s/p schnauserhannen Balthasar vom Achterplätzchen og den røde pinschertispen Yarracitta Ipanapapanetta. Denne kombinasjonen resulterte i 8 valper med varierende farger og hårlag, likevel var valpene i dette kullet ganske like i type. Det ble født 4 hanner og 4 tisper. Den røde tispen Yarracitta Oiolenkaunokki fikk to kull etter seg og ble grunnlaget for en meget vellykket blodslinje, som fortsatt utvikles videre i dag. Kennel Yarracitta konsentrerte seg i mange år om å utvikle en linje fra denne kombinasjonen, og mye god informasjon om prosjektet har kommet fra dette arbeidet. Etter hvert som etterkommere har blitt stilt ut, har mange også gjort suksess i utstillingsringen. Det er denne linjen som ligger bak vårt B-kull. Deres pappa, Megamagee Legato Lungo, var også den første pinscheren fra krysningslinjer som oppnådde internasjonalt utstillingschampionat (C.I.B.).

Tredje kombinasjon var mellom black & tan pinscherhann Ceriinan Gilbert og s/p schnauzer tispe Ankor Kurazh Eparhia. Resultatet ble 5 hanner, som utgjorde Yarracittas U-kull. En av hannene, Yarracitta Umpihassu Hapsutassu, har gått videre i avl i 2017 hos Kennel Waldschatz, en kennel som var med fra starten, og som nå etter tiår endelig kunne ta del i Yarracittas prosjekt. Det kom 10 valper i forskjellige farger, også brun/tan, og med forskjellige pelstyper. 

Fjerde og siste kombinasjon i første generasjon ble født i 2018. Yarracitta W-kull ble født hos kennel Megamagee, som et samarbeid mellom kennel Yarracitta og kennel Megamagee. Hannhunden var en høyt meritert s/p schnauzer, Chivas Grand Calvera. Tispen var fjerde generasjons krysning, Yarracitta Dhalma Pilccunen. Dermed kombinerte dette kullet også blodslinjene fra det andre kryssningskullet med "nytt" schnauzerblod. Det ble født 3 hanner og 1 tispe i kullet, alle røde med grov pelstype.

I tillegg til krysningsprosjektet pinscher/schnauzer, ble det født et kull som resultat av et krysningsprosjekt mellom pinscher og dobermann, i Tyskland i 1990. Tispa var dobermann Evi von der Edeltanne og hannhunden var Fips vom Nordkristall. Fra dette kullet gikk Linda vom Nordkristall videre i avl, og dannet grunnstammen for det videre arbeidet med linjen. Fra og med fjerde generasjon ble etterkommerne stamboksberettiget, og registrert som pinschere i det tyske avlsregisteret, 


Mer om krysningsprosjektet pinscher/schnauzer: Kennel Megamagee og Kennel Yarracitta

bottom of page