top of page

ØNSKER DU DEG EN PELSKLING? 

 

Ta gjerne kontakt i god tid hvis du er interessert i en valp fra oss. Vi ønsker å bli litt kjent med våre valpekjøpere før vi inngår en avtale og det er viktig at vi får så mye relevant informasjon som mulig, slik at vi kan plassere hver valp i det hjemmet som passer best.
Vi forventer at du har satt deg inn i hva det vil si å ha hund,
med tanke på forpliktelser, stell, utgifter, trening, sosialisering m.m. og at du har tilegnet deg kunnskap om
 rasens egenskaper. Du finner blant annet rasestandard og helseinfo i linkene over, i tillegg finnes mye info på raseklubbens hjemmesider. 

 

Vårt oppdrett drives i liten skala og valper kommer kun leilighetsvis til å finnes for salg hos oss.

Det ligger mye planlegging og arbeid bak et valpekull og vi gjør en grundig innsats for å forberede valpene på livet hos sin nye familie.

Våre kull oppfostres etter Puppy Culture-programmet, for at valpene skal få den beste start vi kan gi dem. I tillegg gjennomgår de en valpetest ved 7 ukers alder. En slik test er et godt hjelpemiddel for å kartlegge iboende og formbare egenskaper, slik at vi ser hvilke områder man bør legge størst innsats i for hver enkelt valp. Testen gir ingen fasit på hvordan den voksne hundens mentalitet vil bli, men kan altså være et nyttig verktøy for å hjelpe valpen til å nå sitt fulle potensial.

 

Vi vil at valpene våre skal komme til gode og varige hjem, hvor de får være fullverdige familiemedlemmer. For å hjelpe til på veien har vi laget et hefte med tips og råd, som vi sender ut før valpen skal hentes.

Ellers er vi aldri lengre enn en telefonsamtale unna hvis det oppstår spørsmål og vi vil alltid stille opp for våre valper og valpekjøpere så godt vi kan. Vi håper å få være en ressurs gjennom hele hundens liv!
 

Våre primære avlsmål er å:

 • avle trygge og sosiale hunder, med de beste mentale forutsetninger for å takle livets utfordringer og bli gode familiemedlemmer.

 • avle hunder med god helse, som vil holde seg friske og leve lenge.

 • avle rasetypiske hunder med et funksjonelt eksteriør. Vi sikter alltid etter å gjøre neste generasjon bedre enn den forrige.

 

Vi velger våre kombinasjoner med flid og omtanke, og er som innehaver av registrert kennelnavn forpliktet til å overholde NKK sitt regelverk for etisk avl.


Valpen vil ved levering være:

 • Minst 8 uker gammel

 • Helsesjekket

 • Vaksinert mot Parvovirus

 • Behandlet med ormekur etter gjeldende anbefalinger

 • ID-merket med mikrochip

 • Registert i Norsk Kennel Klub

 • Forsikret i Agria fram til levering (kan videreføres uten karenstid)

 • Forsikret mot skjulte feil gjennom mors avlsforsikring

Vi sender med en valpepakke som bl.a inneholder:

 • Kennelens valpekjøperhefte (sendes ut før valpen hentes)

 • Perm med valpens papirer:

       -registreringsbevis

       -helseattest/helsebok

       -kjøpekontrakt

       -diverse relevant info

 • Litt tyggesnacks og godbiter

 • Leker og teppe med lukt fra valpekassen

 • Sele, halsbånd og kobbel

 • Fôr som valpen er vant til

 • Valpepakke fra Musti

 • Valpepakke fra Agria

51800923_1025708614279682_65430773462309

Som forvaltere av rasen er vi avhengige av hjelp fra valpekjøperne for å nå våre langsiktige mål. 
Det er til uvurderlig hjelp at så mange som mulig helse- og mentaltester hundene sine, slik at vi kan evaluere kullets foreldre som avlsdyr og for å kartlegge status på rasen som helhet. Vi forventer at våre valpekjøpere stiller seg positive til dette.

bottom of page