FÔRVERT/DELEIE

For å få mulighet til å ta med oss flere hunder i avlen enn vi har kapasitet til å ha hjemme, kan det tidvis bli aktuelt å søke etter fôrverter eller medeiere.

Som hovedregel vil vi beholde avlsrett på valper fra hvert kull, slik at vi kan ta dem med videre i avlsarbeidet dersom hundenes utvikling går i ønsket retning.


Vi syns at hver eneste hund har krav på nok oppmerksomhet, omsorg, kjærlighet og fornuftig aktivisering, og ønsker ikke å holde flere hunder hjemme enn vi kan ta oss av på en skikkelig måte. Ved hjelp av fôrvert, medeier eller annen avlsavtale kan valpen bli stjerne i sitt eget show, hos sin helt egne familie, og likevel inngå i kennelens videre avlsarbeid.

 

 

HVORDAN EN FÔRVERTAVTALE FUNGERER:

 

Fôrvert får valpen hjem uten å betale for den og har den helt som sin egen. Dette omfatter også de daglige utgiftene det medfører å ha hund.

Vi beholder eierskap og dermed avlsrett på hunden, inntil den har hatt et avtalt antall kull/visst antall valper (evt. et visst antall paringer dersom det er snakk om en hannhund).

At vi beholder eierskap på hunden betyr på ingen måte at vi når som helst vil kreve den tilbake (unntak er ved vanskjøtsel eller andre kontraktsbrudd). Det innebærer derimot at om hunden blir egnet for det, må den tilbake til oss for en periode i forbindelse med paring og valpekull.

 

Fôrvert må være inneforstått med at vi vil og skal ha mulighet både til å helse- og mentalteste hunden, og å ta den med på utstillinger. Det medfører at fôrvert må forberede hunden til dette og holde den i god kondisjon. Det vil alltid varsles i god tid i forveien når vi ønsker å ta hunden med oss i slike ærender. Dersom fôrvert gjerne vil stille ut eller gå med hunden på tester selv, kan dette evt. avtales i hvert tilfelle.

Når kontraktens betingelser er oppfylt, eller dersom hunden viser seg uegnet for avl, vil hunden overføres til fôrvert og avtalen opphører. Vi vil bruke NKK's standardkontrakt for fôrvertsavtaler som mal, men betingelsene kan variere noe fra tilfelle til tilfelle. Grovt sett kan vi si at utgifter i forbindelse med avl tilfaller oss, mens fôrvert betaler de daglige utgiftene ved hundeholdet.

Alle detaljer omkring fordeling av ansvar og utgifter vil fremgå av kontrakten. Dette gjelder også avtaler om henting og bringing, gjennomføring av utstilling, prøver, helse- og mentaltester.

Hund på fôr er en gjensidig tillitserklæring mellom oss og fôrverten og begge parter må være komfortable med både hverandre og kontrakten, slik at vi kan ha et godt samarbeid.

 

 

DELEIE:

 

En annen løsning kan være deleie. Det betyr at vi har rett på et avtalt antall kull/visst antall valper (evt. et visst antall paringer dersom det er snakk om en hannhund). I gjengjeld betaler kjøper en mindre sum for hunden (vanligvis halve kjøpesummen).

Har man en hund på deleie skal begge eieres navn stå på eierbeviset, slik at man eier like mye hver.

Reglene sier at kun den ene eierens signatur vil være gyldig når det gjelder registrering av kull og eierskifte, så vi vil stå som hovedeier inntil avtalen er innfridd.

Medeier kan melde hunden på prøver/utstillinger, men vil altså ikke være underskriftberettiget overfor NKK.

I kontrakten avklares fordeling av ansvar og utgifter, herunder daglige utgifter, forsikring, helseundersøkelser, utstillinger, prøver og mentaltester.

Uansett hvilken mal som velges, må det gjensidig tillit og respekt til for å få til et godt samarbeid.

I tillegg vil en god kontrakt være en trygghet for begge parter.

kisspng-yahoo-mail-email-address-webmail
  • Facebook
  • Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now