top of page

Vi ser etter fôrvert eller deleier til en valp fra dette kullet:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fôrvert/deleie:

Vi syns at hver eneste hund fortjener mye(!) oppmerksomhet, omsorg, kjærlighet og fornuftig aktivisering og ønsker ikke å holde flere hunder hjemme enn vi kan ta oss av på en skikkelig måte. Ved hjelp av fôrvert, medeier eller annen avlsavtale kan valpen bli stjerne i sitt eget show, hos sin helt egne familie og likevel inngå i kennelens videre avlsarbeid.

Som hovedregel vil vi beholde avlsrett på minst en valp fra hvert kull, slik at vi kan ta dem med videre i avlsarbeidet dersom hundenes utvikling går i ønsket retning.
 

 

Hvordan vår fôrvertavtale fungerer:

 

Fôrvert overtar valpen uten å betale for den og har den helt som sin egen. Fôrverten står for de daglige utgiftene et hundehold medfører, som fôr, vaksiner, veterinærbesøk, utstyr mm.

Vi beholder eierskap og dermed avlsrett på hunden, inntil den har hatt to kull hos oss (tispe), eller et avtalt antall paringer (hannhund).

Det innebærer altså at om hunden blir egnet for det, må den tilbake til oss periodevis i forbindelse med paring og valpekull.

 

Fôrvert må være inneforstått med at vi vil og skal ha mulighet både til å helse- og mentalteste hunden, og å ta den med på utstillinger. Det medfører at fôrvert må forberede hunden til dette og holde den i god kondisjon. Det er flott om fôrvert gjerne vil stille ut eller gå med hunden på prøver selv, men vi har første rett til dette så lenge hunden er i vårt eierskap.

Når kontraktens betingelser er oppfylt, eller dersom hunden viser seg uegnet for avl, vil hunden overføres til fôrvert og avtalen opphører. Vi vil bruke NKK's standardkontrakt for fôrvertsavtaler som mal, men betingelsene kan variere noe fra tilfelle til tilfelle. Grovt sett kan vi si at utgifter i forbindelse med avl tilfaller oss, mens fôrvert står for de daglige utgiftene ved hundeholdet.

Alle detaljer omkring fordeling av ansvar og utgifter vil fremgå av kontrakten. Dette gjelder også avtaler om henting og bringing, forsikring, gjennomføring av utstilling, prøver, helse- og mentaltester.

Hund på fôr er en gjensidig tillitserklæring mellom oss og fôrverten og begge parter må være komfortable med både hverandre og kontrakten, slik at vi kan ha et godt samarbeid.

 

 

DELEIE:

 

Delt eierskap kan i mange tilfeller være en god løsning. Det betyr at vi har rett på ett kull eller et minimum antall valper (tispe), eller et avtalt antall paringer (hannhund) mot at kjøper betaler halv kjøpesum for hunden.

Har man en hund på deleie skal begge eieres navn stå på eierbeviset, slik at man eier like mye hver.

Regelverket i Norsk Kennel Klub sier at kun den ene eierens signatur vil være gyldig når det gjelder registrering av kull og eierskifte.
Derfor vil vi stå som hovedeier inntil avtalen er innfridd.

Medeier kan fritt melde hunden på prøver/utstillinger, men vil altså ikke være underskriftberettiget overfor NKK.

I kontrakten avklares fordeling av ansvar og utgifter, herunder daglige utgifter, forsikring, helseundersøkelser, utstillinger, prøver og mentaltester.

Uansett hvilken mal som velges, må det gjensidig tillit og respekt til for å få til et godt samarbeid.

I tillegg vil en god kontrakt være en trygghet for begge parter.

Ester-Kenzo -Norsk NY.jpg

Ønsker du deg en liten Pelskling og kan tenke deg å samarbeide med oss?
Vi søker etter fôrvert eller deleier til en valp fra vårt D-kull. Valpene blir klare for levering 19. juni.

Den vi søker må bo i Trøndelag, slik at vi kan ha jevnlig kontakt og bli godt kjent med våre avlshunder.

 

Vi tilbyr gode betingelser og en ryddig avtale for rette vedkommende, ta kontakt hvis du tror det er deg vi leter etter! 


 

bottom of page