top of page

Mentalbeskrivelse Hund (MH)

 

Det hjelper lite om hunden er både vakker og fysisk frisk, hvis den har mentale brister som gjør det vanskelig å være hund eller at den blir umulig å leve med.

Heldigvis finnes det noen hjelpemidler vi kan bruke når vi velger ut hunder til avl og når vi skal evaluere resultatet av kombinasjoner.

Det er utviklet flere typer mentaltester for hund, men i den grad det er vanlig å teste pinschere så er det stort sett MH som brukes i Norge. MH er, som navnet sier; en beskrivelse av en hunds mentale tilstand, ut ifra gitte forutsetninger.

Hunden kan delta på MH fra den er 12 mnd gammel, men du bør ha utviklingsfasene og evt. hormonpåvirkninger (løpetid) i tankene når du melder på; sørg for at hunden er "seg selv" når den testes!
 

For å kunne si noe om hvordan hunden har løst oppgavene, må man se nærmere på testprotokollen. I protokollen blir hvert moment tallfestet ut ifra hvor mye eller lite hunden viser av en bestemt egenskap. Det er altså ikke sånn at det er bedre å bare ha høye tall enn lave, eller omvendt for den saks skyld. Noen tallverdier rommer også flere alternativer, så det er umulig å si noe bastant om helheten uten å ha sett hunden i løypa. Beskriverne gjennomgår alle moment sammen med hundefører etter testen, sånn at man skal forstå hvorfor kryssene er satt der de står.

 

MH er ikke en rasespesifikk test, men visse verdier er mer ønskelige for noen raser enn for andre. Hvilke egenskaper som er ønsket vil altså variere mellom raser, og være forenlig med deres tiltenkte bruksområder. I tillegg har kanskje erfarne hundeførere og oppdrettere til en viss grad sine egne preferanser.

Ida MH Kjeledress.jpg

Hos noen klubber er den mentale drømmeprofilen oppgitt i RAS (Rasespesifikk Avlsstrategi), med klare planer for hvordan flest mulig hunder skal nærme seg denne i fremtidige generasjoner.

Eksempel på ønskeprofil for tysk pinscher, hentet fra Dansk Kennel Klub

NKK's regelverk for MH finner du HER

bottom of page