MENTALBESKRIVELSE HUND (MH)

 

Det hjelper lite om hunden er både vakker og fysisk frisk, hvis den har mentale brister som gjør det vanskelig å være hund, eller at den blir umulig å leve med.

Heldigvis finnes det noen hjelpemidler vi kan bruke når vi velger ut hunder til avl, og senere skal evaluere resultatet av kombinasjoner.

Det er utviklet flere typer mentaltester for hund, men i den grad det er vanlig å teste pinschere så er det stort sett MH som brukes i Norge. MH er, som navnet sier; en beskrivelse av en hunds mentale tilstand, ut ifra gitte forutsetninger.

Hunden kan delta på MH fra den er 12 mnd gammel, men du bør ha utviklingsfasene og evt. hormonpåvirkninger (løpetid) i tankene når du melder på; sørg for at hunden er "seg selv" når den testes!
 

Hunden får ingen direkte "godkjenning" på en MH, men hunder som gjennomfører løypa uten å bli brutt, får status "gjennomført" i Dogweb.

Med gjennomført MH menes at beskrivelsen er helt gjennomført, kryss i alle ruter, alternativt er avbrutt av beskriverne. I de tilfeller beskriverne avbryter prøven skal årsaken til dette føres i protokollen og denne signeres av beskriverne.
I de tilfeller hundefører avstår fra skudd skal det settes kryss i rute 5 (avstår fra skudd). Det er dermed kryss i alle ruter og hunden har gjennomført MH og kjent mental status.
Avbrutte prøver skal anses som gjeldende prøver.

Hvis fører avbryter før skudd er det ikke kjent mental status. Om beskriver avbryter eller fører avstår fra skudd er det kjent mental status.

Dersom eier eller beskrivere velger å avbryte underveis, kan hunden gies ny beskrivelse en gang.  Hund som ikke kan fullføre beskrivelse på grunn av oppståtte skader eller annen helsemessig årsak, gis også anledning til ny beskrivelse. Det skal gå minst 6 uker mellom beskrivelsene, og prøvene skal ikke gjennomføres i samme bane.

For å kunne si noe om hvordan hunden har løst oppgavene, må man se nærmere på testprotokollen. I protokollen blir hvert moment tallfestet ut ifra hvor mye eller lite hunden viser av en bestemt egenskap. Det er altså ikke sånn at det er bedre å bare ha høye tall enn lave, eller omvendt for den saks skyld. Noen tallverdier rommer også flere alternativer, så det er umulig å si noe bastant om helheten uten å ha sett hunden i løypa. Beskriverne gjennomgår alle moment sammen med hundefører etter testen, sånn at man skal forstå hvorfor kryssene er satt der de står.

 

MH er ikke en rasespesifikk test, men visse verdier er mer ønskelige for noen raser enn for andre. Hvilke egenskaper som er ønsket vil altså variere mellom raser, og være forenlig med deres tiltenkte bruksområder. I tillegg har kanskje erfarne hundeførere og oppdrettere til en viss grad sine egne preferanser.

Det er også verd å tenke på at en hund som løser alle oppgaver selv, egentlig ikke vil ha så mye bruk for en hundefører. Selv om det "ser pent ut på papiret" kan slike hunder være utfordrende å leve med.

 

Hos noen klubber er den mentale drømmeprofilen oppgitt i RAS (Rasespesifikk Avlsstrategi), med klare planer for hvordan flest mulig hunder skal nærme seg denne i fremtidige generasjoner.

Eksempel på ønskeprofil for pinscher, hentet fra Dansk Kennel Klub
 

For at MH skal være et verdifullt avlsredskap, må resultatene for hunden vår både måles opp mot hva som er ønskelig for rasen og rasens gjennomsnittsverdier per dato. Ved hjelp av svarene vi får, må vi prøve å forbedre egenskaper gjennom fornuftige partnervalg i avlen. Aller helst bør man teste hele kull, for å få et så helhetlig bilde av de nedarvede egenskapene som mulig. 

NKK sitt regelverk for MH

kisspng-yahoo-mail-email-address-webmail
  • Facebook
  • Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now